eMagazíny.cz

Magazíny o chovatelství, zdravé výživě, ženách a mužích

Mineralfit

Mineralfit

https://mineralfit.cz

Lifestylový magazín pro celou rodinu. Články o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, vztazích mezi rodiči a dětmi, bylinkách, intimní rádce.

Denní návštěvnost webu 7 – 8 000 čtenářů
Měsíční návštěvnost – 230 000 čtenářů

Chovatelka

Chovatelka

https://chovatelka.cz

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování a chorobách rostlin, chovu zvířat, nových trendech zahrad, údržbě zahrady, psích a kočičích plemenech.

Denní návštěvnost webu 5 – 6 000 čtenářů
Měsíční návštěvnost – 150 000 čtenářů

Samuraj

Samuraj

https://samuraj.cz

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

Denní návštěvnost webu 3 – 4 000 čtenářů
Měsíční návštěvnost – 90 000 čtenářů

Změna obchodního zastoupení

Vážení klienti, počínaje 15. 8. 2017 realizuje veškeré obchodní zastoupení všech našich emagazínů společnost General recipe s.r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Pustkovec, IČO: 02938065. V případě zájmu o návrh či realizaci reklamní kampaně kontaktujte sl. Lucii Garaiovou, lucie.garaiova@generalrecipe.com


Všeobecné soutěžní podmínky

1) Veškeré soutěže probíhající na internetových portálech mineralfit.cz, chovatelka.cz a samuraj.cz jsou vyhodnocovány odbornou porotou redakčního týmu, vyhodnocování neprobíhá formou loterie.
2) Příspěvky do soutěží, soutěžní odpovědi a fotografie posílejte na soutěžní e-mail, který bude uveden v soutěži (do předmětu e-mailu vždy uvádějte název příslušné soutěže). Fotografie nesmí přesáhnout velikost 0,5 MB a budou posílány ve formátu JPG. Soutěžní příspěvky se nevracejí.
3) V případě soutěží, u kterých soutěžící posílají fotografie, náměty, vtipy a jiné práce tvůrčího charakteru, bude vždy 10 nejlepších prací s udáním autora zveřejněno na internetových stránkách.
4) Soutěžícím se rozumí fyzická osoba, která se může jedné soutěže zúčastnit pouze jednou. V jiném případě si zřizovatel soutěže vyhrazuje právo soutěžícího z dané soutěže vyloučit.
5) Veškeré soutěžní odpovědi, fotografie a jiné práce, které podléhají vyhodnocení, nesmí být v rozporu s platným zákonem o autorských právech. Poruší-li soutěžící tento zákon, bude za případné důsledky odpovědný.
6) Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má povinnost uvést své jméno a příjmení, rok narození, platnou e-mailovou adresu (pokud nějakou vlastní), telefonní kontakt a poštovní adresu.
7) Výhry ze soutěží budou odeslány na poštovní adresu do 14 dnů od skončení soutěže. V případě, že soutěžící výhru z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude výhra automaticky přesunuta na dalšího výherce v pořadí. Výsledky dané soutěže se účastníci soutěží dozvědí do tří dnů od ukončení soutěže, a to na internetových stránkách daného magazínu, na kterém soutěž probíhala.
8) Zřizovatel soutěže si vyhrazuje právo zachovávat kontaktní informace o soutěžících.

Kontakt